Οικιακή μηχανή καφέ espresso Ascaso 
Οικιακή μηχανή καφέ espresso Ascaso Dream
Οικιακή μηχανή καφέ espresso Ascaso Steel

ASCASO Dream

ASCASO Steel