Επαγγελματικός μύλος άλεσης καφέ La Cimbali Magnum On Demand

Cimbali

Magnum             On Demand

Χάρις στο μύλο Magnum on Demand της Cimbali, οι κόκκοι του καφέ αλέθονται απ’ ευθείας στο κλείστρο πριν ακόμα εξαχθεί ο καφές, διασφαλίζοντας το εξαιρετικό άρωμα του. Μέσω της διαδικασίας προγραμματισμού, ο barista μπορεί να κατευθύνει τη διαδικασία της άλεσης είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα.