ΝΕΑ / ΕVENTS

2017 / 2018

IAN / ΦΕΒ / ΜΑΡ / ΑΠΡ / ΜΑΙ / ΙΟΥΝ / ΙΟΥΛ /ΑΥΓ /ΣΕΠ / ΟΚΤ / ΝΟΕ / ΔΕΚ

ΝΕΑ / ΕVENTS

2017 / 2018

IAN / ΦΕΒ / ΜΑΡ / ΑΠΡ / ΜΑΙ / ΙΟΥΝ / ΙΟΥΛ /ΑΥΓ /ΣΕΠ / ΟΚΤ / ΝΟΕ / ΔΕΚ

Η Ν . ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ σας
προσκαλεί στην Έκθεση Horeca
2018. Θα χαρούμε να σας
δούμε στο περίπτερό μας

(HALL 1, STAND D28) και να
μοιραστούμε εμπειρίες και το
κοινό μας πάθος για τον καφέ!

Συνέντευξη

Κατερίνας Γεωργοπούλου

Περιοδίκό Coffee & Brunch vol.5

Διαβάστε

τη συνέντευξη

ΝΕΑ / ΕVENTS

2017 / 2018

IAN / ΦΕΒ / ΜΑΡ / ΑΠΡ / ΜΑΙ / ΙΟΥΝ / ΙΟΥΛ /ΑΥΓ /ΣΕΠ / ΟΚΤ / ΝΟΕ / ΔΕΚ

Περιοδίκό

Snack &Coffee vol.70

Συνέντευξη Ιδρυτή

Νίκου Γεωργόπουλου

Διαβάστε

τη συνέντευξη