Αποσκληρυντής Νερού 8 Lt. 

Η αποσκλήρυνση είναι μία διαδικασία αντικατάστασης των επιβλαβών κατιόντων του ασβεστίου και του μαγνησίου (Ca+ , Mg+), που προκαλούν άλατα στο μηχανικό εξοπλισμό, με Νάτριο (Na+).

Η χρήση του πλέον πρακτικού αποσκληρυντή 8 λίτρων, διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του μηχανικού εξοπλισμού, αφαιρώντας το 90-95 % της σκληρότητας του νερού.

Αποσκληρυντής νερού 8 Lt.

 

  • Διάμετρος: 18 (mm)

  • Ύψος: 40 (mm)

  • Πίεση Νερού: 1,5 – 5 (bar)

  • Χωρητικότητα: 8 (lt)