Πιστοποιητικά

F5 D

Μύλος άλεσης καφέ

Μοντέλο Τ = Με χρονοδιακόπτη

Μοντέλο M = Με χειροκίνητο διακόπτη

Προαιρετικά

  • Χοάνη καφέ 500g