Πιστοποιητικά

F64 EVO XG

Ηλεκτρονικός υπερταχύς δοσομετρικός μύλος

  • Άλεση σε γραμμάρια

  • Καθημερινή ρύθμιση
  • Patent System

Σημείωση

  • Ο μηχανικός ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται ηλεκτρονικά.

Προαιρετικά

 

  • Μεταλλικό πατητήρι

  • Μαχαίρια Τιτανίου

  • Ενσωματωμένο πατητήρι αριστερά ή δεξιά