Πιστοποιητικά

F71 KE XGR

Κωνικός ηλεκτρονικός δοσομετρικός μύλος άλεσης καφέ

  • Άλεση σε γραμμάρια

  • Καθημερινή ρύθμιση
  • Αυτόματη αναγνώριση της θήκης κλείστρου
  • Patent System

Σημείωση

  • Ο μηχανικός ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται ηλεκτρονικά.

Προαιρετικά

 

  • Μεταλλικό πατητήρι

  • Μαχαίρια Τιτανίου

  • Ενσωματωμένο πατητήρι αριστερά ή δεξιά