Πιστοποιητικά

F83 E

Ηλεκτρονικός μύλος άλεσης καφέ

  • Οθόνη αφής 
    με τεχνολογία CapSense

Προαιρετικά

  • Μεταλλικό πατητήρι

  • Μαχαίρια Τιτανίου

  • Χοάνη καφέ 500g

  • Ρυθμιζόμενη διχάλα

  • Ενσωματωμένο πατητήρι αριστερά ή δεξιά