Πιστοποιητικά

F83 E XG

Ηλεκτρονικός δοσομετρικός μύλος άλεσης καφέ

  • Άλεση σε γραμμάρια

  • Καθημερινή ρύθμιση
  • Patent System

 

Προαιρετικά

 

  • Μεταλλικό πατητήρι

  • Μαχαίρια Τιτανίου

  • Ενσωματωμένο πατητήρι αριστερά ή δεξιά