Επαγγελματικός Δοσομετρικός μύλος άλεσης καφέ - Fiorenzato F6 A
Επαγγελματικοί μύλοι άλεσης καφέ Fiorenzato PRO

Διαθέσιμος και

στην έκδοση

Πιστοποιητικά

F6

Δοσομετρικός μύλος άλεσης καφέ

Επαγγελματικοί μύλοι άλεσης καφέ Fiorenzato PRO
Επαγγελματικοί μύλοι άλεσης καφέ Fiorenzato PRO
Επαγγελματικοί μύλοι άλεσης καφέ Fiorenzato PRO

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΛΕΣΗΣ

Μοντέλο A = Με μικροδιακόπτη για αυτόματο γέμισμα δοσομετρητή

ΜοντέλοT = Με χρονοδιακόπτη

Μοντέλο M = Με χειροκίνητο διακόπτη

Προαιρετικά

  • Μεταλλικό πατητήρι

  • Τηλεσκοπικό πατητήρι

  • Μαχαίρια Τιτανίου

  • Χοάνη καφέ 500g

  • Αριστερό χερούλι διανεμητή

  • Τηλεσκοπικό πατητήρι