Συσκευή Παρασκευής Cold Brew | Ν. Γεωργόπουλος ΙΚΕ

Cold Brew Tower

Η μέθοδος παρασκευής Cold Brew έχει κατακλύσει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη και αποτελεί τη νέα εκδοχή του γνωστού σε όλους μας καφέ φίλτρου, στην παγωμένη του όμως μορφή.

 

Η ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους κρύους καφέδες, εντοπίζεται στο γεγονός ότι ενώ στις άλλες μεθόδους η κρύα μορφή προκύπτει με την εκχύλιση ζεστού καφέ και την προσθήκη πάγου στη συνέχεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση το τελικό προϊόν παράγεται με αργή απόσταξη απ’ ευθείας κρύο. 

 

Χαρακτηριστικά Cold Brew:

 

  • Χαμηλά επίπεδα οξύτητας

  • Ιδιαίτερα γλυκιά γεύση

  • Ισορροπημένα αρώματα

Διαστάσεις Cold Brew Tower