Επαγγελματικός Ηλεκτρονικός (On Demand) μύλος άλεσης καφέ - Fiorenzato F64 EVO
Επαγγελματικοί μύλοι άλεσης καφέ Fiorenzato PRO

Διαθέσιμος και

στην έκδοση

Πιστοποιητικά

F64 EVO

Υπερταχύς Ηλεκτρονικός δοσομετρικός μύλος άλεσης καφέ

  • Οθόνη αφής με τεχνολογία CapSense

Σημείωση

  • Ο μηχανικός ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται ηλεκτρονικά.

Προαιρετικά

  • Μεταλλικό πατητήρι

  • Μαχαίρια Τιτανίου

  • Χοάνη καφέ 500g

  • Ρυθμιζόμενη διχάλα

  • Ενσωματωμένο πατητήρι αριστερά ή δεξιά

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΛΕΣΗΣ