Μύλοι Άλεσης Conik

Επαγγελματικός μύλος άλεσης καφέ La Cimbali Conik
Επαγγελματικός μύλος άλεσης καφέ La Cimbali Conik Wireless

Cimbali Conik

Cimbali Conik Wireless

Επαγγελματικός μύλος άλεσης καφέ La Cimbali Magnum Silver

Cimbali Magnum Silver

Cimbali Magnum

On Demand Wireless BDS

Επαγγελματικός μύλος άλεσης καφέ La Cimbali Magnum On Demand Wireless
Επαγγελματικός μύλος άλεσης καφέ La Cimbali Magnum On Demand Wireless BDS

Cimbali Magnum

On Demand Wireless

Μύλοι Άλεσης Magnum

Επαγγελματικός μύλος άλεσης καφέ La Cimbali Magnum On Demand

 Cimbali Magnum On Demand

Μύλος Άλεσης Elective

Επαγγελματικός μύλος άλεσης καφέ La Cimbali Elective

Cimbali Elective