Το Aqua Aroma, είναι ένα φίλτρο ειδικά κατασκευασμένο για χρήση σε μηχανές καφέ με σύστημα tank in tank (βασισμένο στη βαρύτητα). Αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για την καταπολέμηση της ανθρακικής σκληρότητας με απ’ ευθείας χρήση σε δεξαμενές νερού και μετακινούμενες μηχανές καφέ με ενσωματωμένη δεξαμενή νερού.

AQUA AROMA