Η χρήση του φίλτρου της BRITA, AQUA AROMA CREMA, ενδείκνυται για μηχανές καφέ οι οποίες λειτουργούν με ενσωματωμένη δεξαμενή νερού. Για την τοποθέτηση του φίλτρου στη  δεξαμενή του νερού δεν απαιτούνται πρόσθετα στηρίγματα.

AQUA AROMA CREMA